نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدرضا ملا محمدي مشاهده محمدرضا ملا محمدي در شجره نامه مشاهده محمدرضا ملا محمدي در شجره نامه

محمدرضا سال 1345 در رفسنجان متولد شد.1 محمدرضا و همسرش فرحناز محمدي زاده رنجبر

محمدرضا و فرحناز  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: امين و فاطمه.Page last modified