نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدرضا ملامحمدي مشاهده محمدرضا ملامحمدي در شجره نامه مشاهده محمدرضا ملامحمدي در شجره نامه

محمدرضا  دوازدهم اردیبهشت 1344 در رفسنجان متولد شده است.1 محمدرضا و همسرش فرحناز محمدي زاده رنجبر

محمدرضا و فرحناز  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: امين و فاطمه.Page last modified