نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مريم مکتوبيان مشاهده مريم مکتوبيان در شجره نامه مشاهده مريم مکتوبيان در شجره نامه

مريم  بیست و نهم بهمن 1362 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر مکتوبيان و مادرش رضوان سادات عطايي می باشد.  پدر بزرگش  سيدعباس عطايي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت بقايي می باشد. او دارد سه برادر به نام: محمد, سعيد و مسيح.  او فرزند اول از چهار فرزند می باشد .

مريم و همسرش مجتبي مکتوبيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
مريم و مجتبي  به صورت شرعی و قانونی  بیست و هشتم آبان 1388 در اصفهانبوسیله آقاي احمدي ازدواج کردند.1 Page last modified