نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اکبر مکتوبيان مشاهده اکبر مکتوبيان در شجره نامه مشاهده اکبر مکتوبيان در شجره نامه

اکبر  چهارم فروردین 1336 در اصفهان متولد شده است.1 
اکبر و همسرش رضوان سادات عطايي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت

عکس های همسر / خانوادگی
اکبر و رضوان سادات  به صورت شرعی و قانونی  نوزدهم خرداد 1360 در اصفهانبوسیله آقاي محمدعلي روضاتي ازدواج کردند.1  آنها دارند سه پسر و یک دختر  به نام: محمد, سعيد, مسيح و مريم.Page last modified