نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد مکتوبيان مشاهده محمد مکتوبيان در شجره نامه مشاهده محمد مکتوبيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
محمد  نوزدهم اردیبهشت 1365 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر مکتوبيان و مادرش رضوان سادات عطايي می باشد.  پدر بزرگش  سيدعباس عطايي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت بقايي می باشد. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: سعيد, مسيح و مريم.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .

محمد و همسرش سحر مختاري

محمد و سحر  به صورت شرعی و قانونی  نوزدهم دی 1394 در اصفهانبوسیله آقاي جعفري ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: آنيسا.Page last modified