نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مسيح مکتوبيان مشاهده مسيح مکتوبيان در شجره نامه مشاهده مسيح مکتوبيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
مسيح  سوم آبان 1378 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر مکتوبيان و مادرش رضوان سادات عطايي می باشد.  پدر بزرگش  سيدعباس عطايي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت بقايي می باشد. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: محمد, سعيد و مريم.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .

Page last modified