نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر منصور فلاحيان مشاهده منصور فلاحيان در شجره نامه مشاهده منصور فلاحيان در شجره نامه

منصور  يازدهم شهریور 1355 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش علي فلاحيان و مادرش صديقه فلاحيان می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: محسن و منصوره.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .

منصور و همسرش الهام يزداني پور

منصور و الهام  به صورت شرعی و قانونی  بیست و نهم مهر 1379 در اصفهانبوسیله آقاي سيد کمال الدين هاشمي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مهدي و رومينا.Page last modified