نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رومينا فلاحيان مشاهده رومينا فلاحيان در شجره نامه مشاهده رومينا فلاحيان در شجره نامه

رومينا  اول بهمن 1384 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش منصور فلاحيان و مادرش الهام يزداني پور می باشد.  جد پدری اش   علي فلاحيان و صديقه فلاحيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: مهدي.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified