نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي فلاحيان مشاهده مهدي فلاحيان در شجره نامه مشاهده مهدي فلاحيان در شجره نامه

مهدي  دوم تیر 1392 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش منصور فلاحيان و مادرش الهام يزداني پور می باشد.  جد پدری اش   علي فلاحيان و صديقه فلاحيان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: رومينا.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .Page last modified