نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محسن فلاحيان مشاهده محسن فلاحيان در شجره نامه مشاهده محسن فلاحيان در شجره نامه

محسن در اصفهان متولد شد.1  پدرش علي فلاحيان و مادرش صديقه فلاحيان می باشد.  پدر بزرگش  حاج ابراهيم فلاحيان  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: منصور و منصوره.


محسن و همسرش مژگان شيريان

محسن و مژگان  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: غزل.Page last modified