نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر کيان سرشار مشاهده کيان سرشار در شجره نامه مشاهده کيان سرشار در شجره نامه

کيان  بیست و یکم اردیبهشت 1394 در تهران متولد شده است.1  پدرش حسام سرشار و مادرش تينا سياوشي می باشد.  جد مادری او  محمدرضا سياوشي  و مهناز معيني می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified