نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسام سرشار مشاهده حسام سرشار در شجره نامه مشاهده حسام سرشار در شجره نامه

حسام  سی و یکم مرداد 1365 در تهران متولد شده است.1 

حسام و همسرش تينا سياوشي

حسام و تينا  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر به نام: کيان.Page last modified