نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرصدرا خبوشاني مشاهده اميرصدرا خبوشاني در شجره نامه مشاهده اميرصدرا خبوشاني در شجره نامه

پدرش اصغر خبوشاني و مادرش حوري سادات شکراني می باشد.  جد پدری اش   رضا خبوشاني و مهري سياوشي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: غزاله.

Page last modified