نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سحر براتيان مشاهده سحر براتيان در شجره نامه مشاهده سحر براتيان در شجره نامه

سحر در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي براتيان و مادرش <نامشخص> می باشد.  جد پدری او   حسن براتيان و مهري می باشد. او دارد یک برادر به نام: سپهر.Page last modified