نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سحر براتيان مشاهده سحر براتيان در شجره نامه مشاهده سحر براتيان در شجره نامه

سحر  نوزدهم مهر 1384 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي براتيان و مادرش بهاره می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و مهري جهانمرد می باشد. او دارد یک برادر به نام: سپهر.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .Page last modified