نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سپهر براتيان مشاهده سپهر براتيان در شجره نامه مشاهده سپهر براتيان در شجره نامه

سپهر  يازدهم مهر 1387 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي براتيان و مادرش بهاره می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و مهري جهانمرد می باشد. او دارد یک خواهر به نام: سحر.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .Page last modified