نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سپهر براتيان مشاهده سپهر براتيان در شجره نامه مشاهده سپهر براتيان در شجره نامه

سپهر در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي براتيان و مادرش <نامشخص> می باشد.  جد پدری او   حسن براتيان و مهري می باشد. او دارد یک خواهر به نام: سحر.Page last modified