نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نرگس حاج کريمي مشاهده نرگس حاج کريمي در شجره نامه مشاهده نرگس حاج کريمي در شجره نامه

پدرش مهدي حاج کريمي و مادرش نسرين حاج کريمي می باشد.  جد پدری او   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: رضا و مريم.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .


نرگس و همسرش مصطفي حاج کريمي

نرگس و مصطفي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 



Page last modified