نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نرجس حاج کريمي مشاهده نرجس حاج کريمي در شجره نامه مشاهده نرجس حاج کريمي در شجره نامه

پدرش مهدي حاج کريمي و مادرش نسرين حاج کريمي می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: رضا و مريم.


نرجس و

نرجس و <نامشخص>  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified