نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نرگس حاج کريمي مشاهده نرگس حاج کريمي در شجره نامه مشاهده نرگس حاج کريمي در شجره نامه

نرگس  بیست و سوم فروردین 1372 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي حاج کريمي و مادرش نسرين حاج کريمي می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: رضا و مريم.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .
نرگس و همسرش مصطفي حاج کريمي

عکس های همسر / خانوادگی
نرگس و مصطفي  به صورت شرعی و قانونی  يازدهم اسفند 1391 در اصفهانبوسیله حاج آقا احمدي ازدواج کردند.1 Page last modified