نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رضا حاج کريمي مشاهده رضا حاج کريمي در شجره نامه مشاهده رضا حاج کريمي در شجره نامه

پدرش مهدي حاج کريمي و مادرش نسرين حاج کريمي می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد دو خواهر به نام: مريم و نرجس.

Page last modified