نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رضا حاج کريمي مشاهده رضا حاج کريمي در شجره نامه مشاهده رضا حاج کريمي در شجره نامه

رضا  پنجم تیر 1370 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي حاج کريمي و مادرش نسرين حاج کريمي می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد دو خواهر به نام: مريم و نرگس.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .


Page last modified