نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عرشيا عبداللهي مشاهده عرشيا عبداللهي در شجره نامه مشاهده عرشيا عبداللهي در شجره نامه

عرشيا  سوم بهمن 1389 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن عبداللهي و مادرش مريم بهرامي می باشد.  جد مادری او  مسعود بهرامي  و زهرا براتيان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: نفس.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .Page last modified