نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسن عبداللهي مشاهده حسن عبداللهي در شجره نامه مشاهده حسن عبداللهي در شجره نامه

حسن  اول اسفند 1358 در اصفهان متولد شده است.1 حسن و همسرش مريم بهرامي

حسن و مريم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهانبوسیله آقاي سيد كمال الدين هاشمي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: عرشيا و نفس.Page last modified