نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي اميني مشاهده علي اميني در شجره نامه مشاهده علي اميني در شجره نامه

علي  چهارم اسفند 1370 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين اميني و مادرش فاطمه براتيان می باشد.  جد مادری او  جعفر براتيان  و حميده توکلي بود. او داشت چهار برادر و یک خواهر  به نام: حميد, سعيد, مجيد, مسعود و مريم.  او فرزند آخر از شش فرزند می باشد .

Page last modified