نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسين اميني مشاهده حسين اميني در شجره نامه مشاهده حسين اميني در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
حسين  بیست و دوم دی 1331 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت سکته قلبي, در سن 61 سالگی    هفتم شهریور 1393 در اصفهان درگذشت.  او  هشتم شهریور 1393 در باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 24- رديف 7- شماره 44به خاک سپرده شد.2 1 


حسين و همسرش فاطمه براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
حسين و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها داشتند پنج پسر و یک دختر  به نام: حميد, سعيد, مجيد, مسعود, علي و مريم.



Page last modified