نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد اميني مشاهده سعيد اميني در شجره نامه مشاهده سعيد اميني در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سعيد  شانزدهم تیر 1356 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين اميني و مادرش فاطمه براتيان می باشد.  جد مادری او  جعفر براتيان  و حميده توکلي بود. او داشت چهار برادر و یک خواهر  به نام: حميد, مجيد, مسعود, علي و مريم.  او فرزند دوم از شش فرزند بود .  او  به علت سانحه سقوط از کوه صفه, در سن 17 سالگی    بیست و سوم دی 1373 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و ششم دی 1373 در باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 23- رديف 7- شماره 22به خاک سپرده شد.2 1 Page last modified