نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث حميده توکلي مشاهده حميده توکلي در شجره نامه مشاهده حميده توکلي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
حميده  هشتم اردیبهشت 1308 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت سکته مغزي, در سن 82 سالگی    بیست و نهم آذر 1390 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و نهم آذر 1390 در باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 4- رديف 7- شماره 44به خاک سپرده شد.2 1 


حميده و همسرش جعفر براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
حميده و جعفر  به صورت شرعی و قانونی  دهم مرداد 1323 در اصفهان ازدواج کردند.3   آنها داشتند چهار پسر و یک دختر  به نام: حسن, غلامحسين, محمدرحيم, محمدعلي و فاطمه.Page last modified