نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حميد اميني مشاهده حميد اميني در شجره نامه مشاهده حميد اميني در شجره نامه

حميد  بیستم مهر 1353 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين اميني و مادرش فاطمه براتيان می باشد.  جد مادری او  جعفر براتيان  و حميده توکلي بود. او داشت چهار برادر و یک خواهر  به نام: سعيد, مجيد, مسعود, علي و مريم.  او فرزند اول از شش فرزند می باشد .

حميد و همسرش شيما اميني

حميد و شيما  به صورت شرعی و قانونی  بیست و سوم اسفند 1375 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: متين.Page last modified