نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مسعود اميني مشاهده مسعود اميني در شجره نامه مشاهده مسعود اميني در شجره نامه

مسعود  هجدهم آبان 1365 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين اميني و مادرش فاطمه براتيان می باشد.  جد مادری او  جعفر براتيان  و حميده توکلي بود. او داشت چهار برادر و یک خواهر  به نام: حميد, سعيد, مجيد, علي و مريم.  او فرزند دوم از شش فرزند می باشد .


Page last modified