نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر غلامحسين براتيان مشاهده غلامحسين براتيان در شجره نامه مشاهده غلامحسين براتيان در شجره نامه

غلامحسين  هفدهم اردیبهشت 1334 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جعفر براتيان و مادرش حميده توکلي بود.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود. او داشت سه برادر و یک خواهر  به نام: حسن, محمدرحيم, محمدعلي و فاطمه.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .
غلامحسين و همسرش زهرا توکلي

غلامحسين و زهرا  به صورت شرعی و قانونی  ششم آبان 1357 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و دو دختر  به نام: اميرحسين, محبوبه و صفورا.Page last modified