نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث صفورا براتيان مشاهده صفورا براتيان در شجره نامه مشاهده صفورا براتيان در شجره نامه

صفورا  پانزدهم آبان 1360 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش غلامحسين براتيان و مادرش زهرا توکلي می باشد.  جد پدری او   حاج جعفر براتيان و حميده توکلي بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: اميرحسين و محبوبه.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .
Page last modified