نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث محبوبه براتيان مشاهده محبوبه براتيان در شجره نامه مشاهده محبوبه براتيان در شجره نامه

محبوبه  يازدهم فروردین 1358 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش غلامحسين براتيان و مادرش زهرا توکلي می باشد.  جد پدری اش   جعفر براتيان و حميده توکلي بود. او داشت یک برادر و یک خواهر  به نام: اميرحسين و صفورا.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .

محبوبه و همسرش جواد گلابدار

عکس های همسر / خانوادگی
محبوبه و جواد  به صورت شرعی و قانونی  دوازدهم اسفند 1389 در اصفهان ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: ايمان و آيدا.Page last modified