نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر شهيد محمدرحيم براتيان مشاهده شهيد محمدرحيم براتيان در شجره نامه مشاهده شهيد محمدرحيم براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
محمدرحيم  سی ام آبان 1342 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جعفر براتيان و مادرش حميده توکلي بود.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود. او داشت سه برادر و یک خواهر  به نام: حسن, غلامحسين, محمدعلي و فاطمه.  او فرزند دوم از پنج فرزند بود .  او  در جبهه جنگ در سن 18 سالگی    هشتم آذر 1360 در خوزستان- بستان درگذشت.  او  دهم آذر 1360 در گلستان شهدابه خاک سپرده شد.2 1 
Page last modified