نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرحسين براتيان مشاهده اميرحسين براتيان در شجره نامه مشاهده اميرحسين براتيان در شجره نامه

اميرحسين  اول فروردین 1371 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش غلامحسين براتيان و مادرش زهرا توکلي می باشد.  جد پدری اش   جعفر براتيان و حميده توکلي بود. او داشت دو خواهر به نام: محبوبه و صفورا.  او فرزند آخر از سه فرزند بود .  او  در 5 ماهگی   سيزدهم شهریور 1371 در اصفهان درگذشت.  او  سيزدهم شهریور 1371 در باغ رضوان- قطعه 41- بلوك 6- رديف 11- شماره 31به خاک سپرده شد.2 1 Page last modified