نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احمد حبيبي نژاد مشاهده احمد حبيبي نژاد در شجره نامه مشاهده احمد حبيبي نژاد در شجره نامه

احمد در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد حبيبي نژاد و مادرش ايران اسماعيليان می باشد.  جد مادری او  اصغر اسماعيليان  و فاطمه براتيان بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: مسعود و مريم.


احمد و همسرش نفيسه حاج کريمي

احمد و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: شهاب و شکوفه.Page last modified