نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اصغر اسماعيليان مشاهده اصغر اسماعيليان در شجره نامه مشاهده اصغر اسماعيليان در شجره نامه

اصغر در اصفهان متولد شده است.1 

اصغر و همسرش فاطمه براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
اصغر و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و دو دختر  به نام: مجيد, حميد, ايران و مهري.Page last modified