نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر شهاب حبيبي نژاد مشاهده شهاب حبيبي نژاد در شجره نامه مشاهده شهاب حبيبي نژاد در شجره نامه

شهاب در اصفهان متولد شده است.1  پدرش احمد حبيبي نژاد و مادرش نفيسه حاج کريمي می باشد.  جد پدری اش   محمد حبيبي نژاد و ايران اسماعيليان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: شکوفه.Page last modified