نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سارا براتيان مشاهده سارا براتيان در شجره نامه مشاهده سارا براتيان در شجره نامه

سارا  چهاردهم اردیبهشت 1374 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي براتيان و مادرش زهره گودرزي می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: عليرضا و صفورا.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .

سارا و همسرش مهران فلاحيان

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
سارا و مهران  به صورت شرعی و قانونی  چهاردهم اسفند 1394 در اصفهانبوسیله آقاي طباطبايي ازدواج کردند.1 Page last modified