نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عليرضا براتيان مشاهده عليرضا براتيان در شجره نامه مشاهده عليرضا براتيان در شجره نامه

عليرضا  اول خرداد 1378 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي براتيان و مادرش زهره گودرزي می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد دو خواهر به نام: صفورا و سارا.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .

Page last modified