نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عليرضا براتيان مشاهده عليرضا براتيان در شجره نامه مشاهده عليرضا براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عليرضا  اول خرداد 1378 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي براتيان و مادرش زهره گودرزي می باشد.  پدر بزرگش  حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد دو خواهر به نام: صفورا و سارا.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .

Page last modified