نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث صفورا براتيان مشاهده صفورا براتيان در شجره نامه مشاهده صفورا براتيان در شجره نامه

صفورا  بیست و ششم دی 1365 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي براتيان و مادرش زهره گودرزي می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: عليرضا و سارا.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .

صفورا و همسرش عباس جوشقاني

عکس های همسر / خانوادگی
صفورا و عباس  به صورت شرعی و قانونی  بیست و هشتم دی 1385 در اصفهانبوسیله آقاي اکبر هادي ازدواج کردند.1 Page last modified