نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سيدفرشاد عطايي مشاهده سيدفرشاد عطايي در شجره نامه مشاهده سيدفرشاد عطايي در شجره نامه

سيدفرشاد  بیست و هشتم خرداد 1370 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدحسين عطايي و مادرش نفيسه مصلحي می باشد.  پدر بزرگش  سيدعباس عطايي و مادر بزرگ  پدری او عصمت بقايي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: فروز سادات.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .


Page last modified