نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرعلي حاج کريمي مشاهده اميرعلي حاج کريمي در شجره نامه مشاهده اميرعلي حاج کريمي در شجره نامه

اميرعلي  هفتم دی 1396 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محسن حاج کريمي و مادرش ريحانه هادي می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد دو خواهر به نام: حنانه و يگانه.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .Page last modified