نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث يگانه حاج کريمي مشاهده يگانه حاج کريمي در شجره نامه مشاهده يگانه حاج کريمي در شجره نامه

يگانه  بیست و نهم آبان 1386 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محسن حاج کريمي و مادرش ريحانه هادي می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: اميرعلي و حنانه.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .
Page last modified