نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث حنانه حاج کريمي مشاهده حنانه حاج کريمي در شجره نامه مشاهده حنانه حاج کريمي در شجره نامه

حنانه  نهم مرداد 1384 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محسن حاج کريمي و مادرش ريحانه هادي می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: اميرعلي و يگانه.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .
Page last modified