نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدصدرا راهپيما مشاهده محمدصدرا راهپيما در شجره نامه مشاهده محمدصدرا راهپيما در شجره نامه

محمدصدرا  بیست و هشتم اردیبهشت 1382 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيروس راهپيما و مادرش الهام هادي می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم هادي  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا حاج کريمي می باشد. او دارد یک برادر به نام: صالح.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .Page last modified