نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر صالح راهپيما مشاهده صالح راهپيما در شجره نامه مشاهده صالح راهپيما در شجره نامه

صالح  سوم تیر 1392 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيروس راهپيما و مادرش الهام هادي می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم هادي  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا حاج کريمي می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمدصدرا.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .Page last modified