نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرحسين لاري مشاهده اميرحسين لاري در شجره نامه مشاهده اميرحسين لاري در شجره نامه

اميرحسين  بیست و پنجم آبان 1385 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش رسول لاري و مادرش مريم الهي می باشد.  جد پدری اش   اصغر لاري و عصمت الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified