نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدامين براتيان مشاهده محمدامين براتيان در شجره نامه مشاهده محمدامين براتيان در شجره نامه

محمدامين  چهارم شهریور 1365 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محسن براتيان و مادرش اکرم کياني می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت سادات اميري می باشد. او دارد یک برادر به نام: معين.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .


Page last modified