نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر امين براتيان مشاهده امين براتيان در شجره نامه مشاهده امين براتيان در شجره نامه

امين در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محسن براتيان و مادرش اکرم می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر به نام: معين.Page last modified