نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر معين براتيان مشاهده معين براتيان در شجره نامه مشاهده معين براتيان در شجره نامه

معين  دهم شهریور 1370 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محسن براتيان و مادرش اکرم کياني می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت سادات اميري می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمدامين.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .


Page last modified