نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر متين اميني مشاهده متين اميني در شجره نامه مشاهده متين اميني در شجره نامه

متين  بیستم مهر 1380 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حميد اميني و مادرش شيما اميني می باشد.  پدر بزرگش  حسين اميني و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified