نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث شيما اميني مشاهده شيما اميني در شجره نامه مشاهده شيما اميني در شجره نامه

شيما  بیست و هشتم خرداد 1359 در اصفهان متولد شده است.1 


شيما و همسرش حميد اميني

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
شيما و حميد  به صورت شرعی و قانونی  بیست و سوم اسفند 1375 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: متين.Page last modified