نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهرزاد بهادري مشاهده مهرزاد بهادري در شجره نامه مشاهده مهرزاد بهادري در شجره نامه

مهرزاد در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مسعود بهادري و مادرش مهري اسماعيليان می باشد.  پدر بزرگش  اصغر اسماعيليان  و مادر بزرگ  مادری اش  فاطمه براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: بهنام.Page last modified