نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد پرند نيا مشاهده محمد پرند نيا در شجره نامه مشاهده محمد پرند نيا در شجره نامه

محمد  اول فروردین 1358 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مرتضي پرند نيا و مادرش زهرا ستوده می باشد.  جد پدری اش   عباس دايي محمد و کشور سلطان براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: ميثاق.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .Page last modified