نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد دايي محمد مشاهده محمد دايي محمد در شجره نامه مشاهده محمد دايي محمد در شجره نامه

محمد در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مرتضي دايي محمد و مادرش زهرا ستوده می باشد.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد و مادر بزرگ  پدری او کشور سلطان براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: ميثاق.Page last modified