نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ميثاق پرند نيا مشاهده ميثاق پرند نيا در شجره نامه مشاهده ميثاق پرند نيا در شجره نامه

ميثاق  هفدهم خرداد 1362 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مرتضي پرند نيا و مادرش زهرا ستوده می باشد.  جد پدری اش   عباس دايي محمد و کشور سلطان براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: محمد.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .Page last modified