نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ميثاق دايي محمد مشاهده ميثاق دايي محمد در شجره نامه مشاهده ميثاق دايي محمد در شجره نامه

ميثاق در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مرتضي دايي محمد و مادرش زهرا ستوده می باشد.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد و مادر بزرگ  پدری او کشور سلطان براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: محمد.Page last modified