نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پريسا بهنام فر مشاهده پريسا بهنام فر در شجره نامه مشاهده پريسا بهنام فر در شجره نامه

پريسا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباسعلي بهنام فر و مادرش بتول مهرسروش می باشد.  جد پدری او   حسين براتيان و صغري براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: فرهاد, فيروز و فريبا.پريسا و همسرش هادي راحمي

پريسا و هادي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified